(2310) 26 80 50
  Δημητρίου Γούναρη 33, 2ος οροφος, Θεσσαλονίκη, 54622

O Χώρος μας

Ιατρείο
Ιατρείο
Ιατρείο
Ιατρείο
Ιατρείο
Ιατρείο
Ιατρείο
Ιατρείο - Κλινική
Ιατρείο - Κλινική
Ιατρείο - Κλινική
Ιατρείο - Κλινική
Ιατρείο - Κλινική
Ιατρείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χειρουργείο - Κλινική
Χώρος Αποθεραπείας - Κλινική
Χώρος Αποθεραπείας - Κλινική
Χώρος Αποθεραπείας - Κλινική
Bariatric-Surgery
Δημητρίου Γούναρη 33, 2ος  οροφος
Θεσσαλονίκη, 54622
T (2310) 26 80 50

θα έχεις την επιστημονική και ψυχολογική στήριξη ώστε να κερδίσεις την υγεία σου και να ζήσεις φυσιολογικά.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ